In english På svenska
 

HOITOTYÖ JA POTILASASIAMIES

Lain potilaan asemasta ja oikeuksista 11 §:n mukaisena potilasasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Markku Kekäläinen. Varahenkilö potilasasiamiehen poissa ollessa on sosiaalityöntekijä Pirkko Hyttinen sekä satunnaisesti sosiaalityöntekijä Minna Loikkanen. Potilasasiamiehen ja hänen varahenkilönsä tavoittaa numerosta 0295 242 453 tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00. Yhteydenotot potilasasiamieheen ja hänen varahenkilöönsä ainoastaan edellä olevan puhelinnumeron kautta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

1. neuvoa potilaita lain potilaan asemasta ja oikeuksista soveltamiseen liittyvissä asioissa

2. avustaa potilasta em. Lain 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa

3. tiedottaa potilaan oikeuksista

4. toimia muutenkin potilaan oikeuksienedistämiseksi ja toteuttamiseksi

Seuraavat asiakirjat ovat PDF-muodossa ja niiden käyttö edellyttää erityistä ohjelmaa, kuten Adobe Acrobat®Reader. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta:  http://www.adobe.com/fi/

Potilasasiamiestiedote muilla kielillä:
arabia  englanti  ruotsi   somali  venäjä  vietnam

Niuvanniemen sairaalan yleinen järjestys ja ohjeet koskien potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista (mielenterveyslain 4a-luku, 14.12.1990/1116)