Asiakirjajulkisuuskuvaus

/ Asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalaki, 906/2019, 28 §) mukaan tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Voit ladata julkisuuskuvauksen alta.