Osastot

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Osastot

Niuvanniemen sairaalassa on 13 aikuisosastoa ja yksi vuonna 2004 perustettu alaikäisten osasto. Yhteensä sairaansijoja Niuvanniemen sairaalassa on 297. Osastoista seitsemän on miesosastoja, viisi sekaosastoa, yksi naisosasto ja yksi alaikäisten osasto.

Hoitohenkilökuntaa aikuisosastoilla potilasaineksen mukaan on 0,67-1,53 hoitajaa/sairaansija, nuoriso-osastolla 3,17 hoitajaa/sairaansija. Osastojen moniammatillinen henkilökunta koostuu mm. osastonhoitajasta, apulaisosastonhoitajasta, sairaanhoitajista, mielisairaanhoitajista, osastonsihteeristä, laitoshuoltajista, lääkäreistä, psykologista, sosiaalityöntekijästä, ylihoitajasta ja toimintaterapeutista. Lisäksi osastot tekevät kiinteää yhteistyötä työ- ja toiminnallisen terapian, fysioterapian, liikunnanohjaajan sekä muiden tukipalveluyksiköiden kanssa.