Sairaalasta pois siirtyminen

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Sairaalasta pois siirtyminen

Vaaralliset ja/tai vaikeahoitoiset potilaat poistetaan sairaalasta lääkärin päätöksellä. Tuomitsematta jätettyjen potilaiden uloskirjoituksesta tehdään esitys Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joka määrää potilaan ennen lopullista sairaalasta poistamista enintään puolen vuoden mittaiseen mielenterveystoimiston valvontaan. Valvonta-aikana potilaan tulee käydä sovitusti mielenterveystoimistossa, joka raportoi potilaan voinnista sairaalaan. Jos potilaan psyykkinen vointi heikkenee valvonta-aikana, hänet siirretään takaisin hoidettavaksi sairaalaan. Mikäli valvonta-aika sujuu ongelmitta, potilas uloskirjoitetaan sairaalasta, jolloin hoitovastuu siirtyy avohoidolle.

Niuvanniemen sairaalasta tuomitsematta jätetyt sekä vaaralliset ja/tai vaikeahoitoiset potilaat siirtyvät pääsääntöisesti sairaanhoitopiirien psykiatrisiin sairaaloihin, joskus avohoitoon. Yleensä on potilaan edun mukaista, että hän siirtyy omaan sairaalaansa, lähemmäs sitä verkostoa ja yhteisöä, jossa hänen tulisi menestyä avohoidossa myöhemmin. Myös omasta sairaalasta poistamisesta päättää THL tuomitsematta jätettyjen kohdalla, samaten valvonta-aika on mahdollinen muustakin kuin valtion sairaalasta. Sairaalasta suoraan avohoitoon siirtyvät potilaat menevät pääasiassa kotikuntiensa kuntoutus- tai yksityisiin palvelukoteihin. Kodit tarjoavat asukkaille tuettua ja valvottua asumista mielenterveysalan koulutuksen saaneiden henkilöiden ohjaamana. Avohoitopaikasta neuvotellaan etukäteen myös potilaan kotikunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Usein potilaat käyvät lyhyillä arviointijaksoilla kotikunnan mukaisessa psykiatrisessa sairaalassa ennen tulevan hoitopaikan päättämistä.

Mielentilatutkimuspotilaat tulevat tutkimukseen pääasiassa vankilasta, jonne he siirtyvät takaisin tutkimuksen jälkeen. Jos tutkittava ei ole vangittuna, sairaala kustantaa hänen matkansa kotipaikkakunnalleen tutkimuksen päätyttyä. Hoitoon esitetyt mielentilatutkimuspotilaat odottavat THLn päätöstä sairaalassa.