Niuvanniemen sairaalan ilmoituskanava

/ Niuvanniemen sairaalan ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava (väärinkäytösilmoitus)

Niuvanniemen sairaalan nykyiset ja entiset työntekijät (virkasuhteessa olevat, siviilipalveluksessa olevat, harjoittelijat ja vuokratyöntekijät) sekä yhteistyökumppanit voivat tehdä väärinkäytösilmoituksen, jos he ovat työssään tai sen yhteydessä havainneet väärinkäytösepäilyjä.

Ilmoituksen voi tehdä:

 1. Niuvanniemen sairaalan kirjaamon kautta kirjallisena osoitteella:
  Niuvanniemen sairaala, Kirjaamo / Väärinkäyttöilmoitus,
  Niuvankuja 65, 70240 Kuopio
 • Pyytämällä Niuvanniemen sairaalan väärinkäytösilmoituksia käsittelevältä virkamieheltä linkin sairaalan Väärinkäytösilmoituskanavaan tai

Lisätietoja väärinkäytösilmoituskanavanhaltijalta:
Eeva-Liisa Hoffren
henkilöstöasiainpäällikkö
0295 242 486
eeva-liisa.hoffren@niuva.fi

Väärinkäytösilmoituskanava

Niuvanniemen sairaala on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, ja kaikkiin tunnistettuihin riskeihin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarkoituksenmukaisin keinoin. Tästä huolimatta on mahdollista, että riskejä tai epäkohtia jää tunnistamatta. Niuvanniemen sairaala kannustaa kertomaan havaituista ongelmakohdista, jotta ongelmiin olisi mahdollista puuttua. Ilmoituksen tekemiseen riittää, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että epäilys pitää paikkansa. Varsinaisia konkreettisia todisteita ei siis tarvitse olla.  

Niuvanniemen sairaalan väärinkäytösilmoituskanavaan voi ilmoittaa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (ilmoittajansuojelulaki, 1171/2022) mukaisista asioista, eli esimerkiksi julkisiin hankintoihin, liikenneturvallisuuteen, ympäristönsuojeluun tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyvistä asioista. Kyseiset aihealueet on kattavammin listattu ilmoittajansuojelulaissa, josta voi tarkistaa, onko ilmoituksen aihe sellainen, että se kuuluu ilmoituskanavassa käsiteltäväksi. Mikäli näin ei ole ja ilmoitus kuitenkin jätetään, ohjataan ilmoittaja mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiastaan tarkoituksenmukaiseen kanavaan.  ​​Kansallinen lainsäädäntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/1937.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti 

Kaikki ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti noudattaen asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä. Ilmoitukset tutkii ja vastaanottaa nimetty suppea ryhmä, eikä ilmoittajan henkilötietoja paljasteta tutkinnan ulkopuolisille henkilöille tai ilmoituksen kohteelle. 

Ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan, kun ilmoitus on tehty työn yhteydessä tapahtuneesta väärinkäytöksestä ja kun ilmoitus koskee ilmoittajansuojelulain mukaisia aloja. Vastatoimien kiellolla suojellaan ilmoituksen tekijää esimerkiksi niin, että työnantaja ei saa ilmoituksen tekemisen seurauksena päättää ilmoittajan palvelussuhdetta eikä heikentää ilmoituksen tekijän palvelussuhteen ehtoja. 

Väärinkäytösilmoituksen tekeminen

Tee il​moitus aina ensisijaisesti Niuvanniemen sairaalan ilmoituskanavaan (pyytämällä linkki tai lähettämällä kirjallisesti sairaalan kirjaamoon). Jos sinulla on kuitenkin perusteltu syy uskoa, ettei Niuvanniemen sairaalalle  tehdyn ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ole ryhdytty määräajassa tai väärinkäytökseen ei voida puuttua tehokkaasti tai sinulla on tunne, että voit joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen vuoksi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan​.

Väärinkäyttöilmoitukselle ilmoitettavat tiedot:

 1. Täytä nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja henkilöllisyytesi on vain asiaa selvittävien tahojen tiedossa.
 2. Kuvaa tapahtuma tai väärinkäytös mahdollisimman tarkasti. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin tapausta pystytään tutkimaan.
 3. Kuvaa mahdollisimman tarkasti, mitä organisaation osaa ilmoitus koskee.
 4. Anna halutessasi tapahtuman päivämäärä ja kellonaika.
 5. Voit lisätä ilmoitukseen liitetiedostoja.

Tietosuojaseloste