Opetus ja tutkimus

/ Opetus ja tutkimus

Itä-Suomen yliopiston oikeus­psykiatrian klinikka

Tiihonen Jari
Professori
p. 050 3418 363

Räsänen Aija
Professorin sihteeri
p. 0295 242 222

Koskela Tarja
Tutkimussihteeri
p. 0295 242 220

Niuvanniemen sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet suorittaa oikeuspsykiatrista tutkimusta kattavan tilastointikäytännön ansiosta. Epidemiologian menetelmillä on mahdollista selvittää, missä määrin eri mielenterveyden häiriöt liittyvät väkivaltaiseen tai rikolliseen käyttäytymiseen. Edellä mainittujen tulosten perusteella voidaan tutkia eri häiriöihin liittyviä muutoksia muun muassa kuvantamismenetelmien avulla, ja näiden tulosten perusteella puolestaan pyrkiä spesifiseen hoitoon esimerkiksi farmakologisten keinojen avulla. Kansalliset rekisterit mahdollistavat myös hoitojen vaikuttavuuden tutkimuksen.

Oikeuspsykiatrian klinikan/Niuvanniemen sairaalan keskeiset tutkimushankkeet jakaantuvat neljään pääalueeseen:

1. Oikeuspsykiatristen potilaiden hoitokäytäntöjen ja hoidon vaikuttavuuden tutkiminen

2. Epidemiologiset tutkimukset hoitojen vaikuttavuudesta

3. Satunnaistetut kontrolloidut interventiotutkimukset.

4. Mielenterveyden häiriöiden ja väkivaltakäyttäytymisen etiologian ja neurobiologian tutkiminen muun muassa kantasolututkimuksen avulla.

Niuvanniemen sairaalan tutkimustoiminnan strateginen suunnittelu ja organisointi ovat professoriylilääkärin vastuulla. Tutkimustoiminnan suunnitelma ja rahoitus on määritelty tulossopimuksessa. Tutkimustoimintaa pyritään painottamaan kliinisesti relevantteihin interventio- ja seurantatutkimuksiin.

Opetustoiminnan tehtävänä on perusopetuksen antaminen lääketieteen opiskelijoille sekä erikoistumiskoulutuksen antaminen psykiatriaan ja oikeuspsykiatriaan erikoistuville lääkäreille. Oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta valmistuu vuosittain keskimäärin yksi oikeuspsykiatri.