Amanuenssit

/ Opetus ja tutkimus / Amanuenssit

Niuvanniemen sairaalan amanuenssuurit

Amanuenssillla (lääkäriharjoittelijalla) tarkoitetaan lääketieteen opiskelijaa, joka suorittaa opintoihinsa liittyvää harjoittelua Niuvanniemen sairaalassa. Amanuenssina työskentelyn tavoitteena on syventää käsitystä oikeuspsykiatriasta lääketieteen erikoisalana, saada mahdollisuus soveltaa opinnoissa saatuja valmiuksia käytännössä ja tutustua eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamisessa. Amanuenssina työskenteleminen lisää myös lääketieteen opiskelijan valmiuksia toimia lääkärin viransijaisena Niuvanniemen sairaalassa.

Amanuenssi toimii aina ohjaavan (laillistetun) lääkärin valvonnan alaisuudessa, eikä tee itsenäisesti potilaan hoitoon liittyviä päätöksiä. Ohjaavan ammattihenkilön valvonnassa amanuenssi voi tutkia potilaita, kirjata tietoja tai tehdä lähetteitä siten, että ohjaava lääkäri tarkistaa ja hyväksyy kaikki amanuenssin tekemät asiakirjat. Potilaan oikeuksiin kuuluu mahdollisuus kieltää opiskelijan läsnäolo.

Ohjaava lääkäri tai muu ammattihenkilö perehdyttää amanuenssin Niuvanniemen sairaalaan ja sijoitusosaston toimintaan liitteenä olevan lokikirjan mukaisesti. Amanuenssi osallistuu sairaalassa järjestettäviin lääkäreille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin (esim. tieteellisiin koulutuskokouksiin ja erikoistuvien lääkäreiden seminaariopetuksiin).

Amanuenssuurijakson tavoitteiden seuraamiseksi tulee opiskelijan täyttää liitteenä oleva lokikirja, jotta hän pääsee varmistamaan jaksonsa kattavuuden. 

Viitteet:

  • Itä-Suomen yliopisto: Amanuenssiharjoittelu, Yhteenveto LL-tutkintoon kuuluvista amanuenssuureista, Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2022–2023.
  • Suomen Medisiinariliitto ry: Amanuenssuurimateriaali

Tervetuloa amanuenssiksi Niuvanniemen sairaalaan!