Yleislääketieteen erityiskoulutus

/ Opetus ja tutkimus / Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Koulutukseen sisältyvän vähintään 6 kuukauden sairaalajakson voi suorittaa koulutussairaaloissa, jotka on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikoiksi. Niuvanniemen sairaala on koulutussairaala ja meillä tehty koulutusjakso voidaan hyväksyä pakolliseksi YEK:n sairaalakoulutukseksi (4.2 opinto-oppaassa). Samoin työjakso meillä voidaan hyväksyä kohdassa oppaan 4.3 osassa tarkoitettuun muuhun työkokemukseen YEK-vastuuhenkilön (UEF:ssä professori pekka.mantyselka@uef.fi) hyväksymänä.