Lääkärien uratarina

/ Rekrytointi / Lääkärien uratarina

Niuvanniemen oikeuspsykiatrinen sairaala tarjoaa poikkeuksellisen kasvualustan lääkäreille, jotka eivät tyydy tavanomaiseen

Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan moniammatillinen työyhteisö tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön, joka toimii kasvualustana lääkärin uralla aina opintojen harjoitteluvaiheista lukien. Moni tuleva lääkäri suuntaakin Niuvaan, sillä mielenkiintoisten ja haasteellisten työtehtävien ja jatkuvan oppimisen lisäksi sairaala mahdollistaa erikoistumisopinnot ja uran maailmanluokan tutkimuksen parissa. Lääkärin työstä kertovat Niuvanniemen valinneet oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Milja Heikkinen ja oikeuspsykiatriaan erikoistuva sairaalalääkäri Johannes Lieslehto.

Oikeuspsykiatria toteuttaa nuoruuden haavetta

Niuvanniemessä yhdeksättä vuotta työskentelevä erikoislääkäri Milja Heikkinen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2013. Uran alussa päivystysluonteinen työ terveyskeskuksessa ja somatiikan puolella kävivät hiljalleen tutuksi, ja kokemusta karttui muualta paitsi psykiatrian erikoisalalta. Heikkisen yksi lukioaikainen urahaave oli poliisikoulu, mutta lääketieteen perusopintojen jälkeen oikeuspsykiatriasta alkoi kehkeytyä mielenkiinnon kohde, joka lopulta vei mukanaan.

– Lainopillinen työ ja rikostutkinta kiinnostivat. Ehkä juuri tämän vuoksi aloin lääkäriksi valmistuttuani pohtia ensin oikeuslääketiedettä erikoistumisalana. Saisin näin tehdä lääkärin työtä, mutta myös toimia yhteistyössä poliisin ja rikostutkinnan kanssa, Heikkinen miettii. – Sitten ystäväni, jolla oli myös oma erikoistumisala hakusessa, ehdotti, että lähdettäisiin yhdessä Niuvaan!

Yksi asia johti toiseen, ja Heikkinen perehtyi tarkemmin oikeuspsykiatriaan, jolloin mieleen muistui innostava oikeuspsykiatrian kurssi opiskeluajoilta. – Pian löysinkin itseni proffan juttusilta ja kohta Niuvanniemestä. Ilman työkokemusta psykiatrialta aloitin siis erikoistumaan oikeuspsykiatriaan, ja sille tielle jäin. Ystäväni päätyi toisaalle, ja tiedän hänen vielä tänäkin päivänä ikävöivän välillä Niuvaan! naurahtaa Heikkinen.

Hyvä maine ja mahdollisuus maailmanluokan tutkimukseen vakuuttivat

Heikkisen tapaan lääkärinä Niuvanniemessä työskentelevä Johannes Lieslehto valmistui lääkäriksi 2018. Viimeiset parisen vuotta Niuvanniemessä sairaalalääkärinä toiminut Lieslehto erikoistuu parhaillaan oikeuspsykiatriaan ja kertoo päätyneensä Niuvanniemeen usean tekijän summana.

– Ensinnäkin tiesin Niuvan hyvästä maineesta ja ajattelin, että laadukkaan koulutuksen lisäksi saisin täällä itsekin mahdollisuuden osallistua tutkimustyöhön, jossa täällä voi väitöskirjatutkimuksen lisäksi edetä aivan maailmanluokan tutkimukseen saakka. Tutkimustyön tekeminen täällä on aivan poikkeuksellista!

Lääkärin näkökulmasta Niuvanniemi tosiaan on poikkeuksellisen hyvä paikka tehdä tutkimusta, sillä esimerkiksi tieteellistä ansioituneisuutta löytyy täältä paljon ja tutkimustyöstä ollaan kiinnostuneita. Täällä työnantaja tukee väitöskirjatutkimusta ja mahdollistaa tutkimustyöhön irrottautumisen monin tavoin. Eivätkä lääkärit ammattikuntana ole tässä poikkeus, vaan täydellä palkalla tehtäviä tutkimusvapaita on mahdollista saada myös hoitopuolella. Näin ei suinkaan ole kaikkialla, sillä usein tutkimustyö täytyy toisaalla kustantaa itse.

– Koulutusmahdollisuudet, sisäisetkin, ovat meillä todella laadukkaita, ja oppiin on mahdollista päästä myös ulkomaille. Lisäksi täällä on mahdollista suorittaa esimerkiksi päihdelääkärin erityispätevyys, josta 50 % on mahdollista sisällyttää palveluun, luettelee Lieslehto.

Psykiatriaan erikoistuminen ei ole pois somatiikasta

Sekä Heikkinen että Lieslehto päätyivät molemmat valitsemaan erikoistumisopinnot Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. Heikkinen pohtii, että jonkin verran psykiatrian erikoistumisopintoihin hakeutumista saattaa lääkärikunnassa jopa rajoittaa eräänlainen harhaluulo siitä, että työ muuttuu somatiikasta yksinomaan psykiatriseksi. Myös Lieslehto yhtyy näkemykseen.

– Näin varmasti on, mutta kyllä se on turha huoli, että täällä joutuisi ripustamaan yleislääkärin takin naulaan. Keskimääräisen hoitosuhteen pituus on täällä 8 vuotta, ja pisimmät ovat vuosikymmeniä. Potilaat viipyvät meillä pitkään, joten kaiken aikaa saa toimia myös yleislääkärinä, mikä pitää yllä sitä tuntumaa yleisperuslääketieteeseen. Psykiatria on täällä ykkönen, mutta tatsi somatiikkaan pysyy, ja onhan täällä hyvät konsultointimahdollisuudet, Lieslehto rauhoittelee oikeuspsykiatrian erikoistumisopintoja mahdollisesti puntaroivia.

Suomen mielenkiintoisimmat potilaskeissit

Niuvanniemi näyttäytyy Heikkiselle ja Lieslehdolle poikkeuksellisena työpaikkana, jonne hakeutuvat juuri oikeuspsykiatrisista ja muista haastavista potilaista kiinnostuneet ammattilaiset. Lieslehdon mukaan antoisaa on juuri potilastyö, jossa – yksilön aiemmista teoista huolimatta – kohdataan aina ihminen. Työssä erityisen mielekkäitä ovat mielentilatutkimukset.

– Mielentilatutkimus on oleellinen osa oikeuspsykiatriaa, ja niiden laatiminen on tärkeä, ja merkityksellinen osa työtä. Mielentilatutkimuslausunto on laajin terveydenhuollon antama lausunto, ja siksikin niin poikkeuksellinen. Siinä selvitetään syvällisesti ja kattavasti yksilön elämänkulkua ja otetaan kantaa merkitykseltään suuriin asioihin. Koska lausunto vaikuttaa yksilöön laajasti, motivoi sen huolellinen laatiminen, selvittää Heikkinen.

– Osa mielentilatutkittavista todetaan syyntakeisiksi, ja tuomioistuin määrää heidät suorittamaan vankeusrangaistusta, ja syyntakeettomiksi todetut hoidamme me. Työssä pääsee tutustumaan erilaisiin elämäntarinoihin ja pohtimaan, kuinka kaikki on rakentunut. Ensisijaisesti fokuksemme on potilaan hoitamisessa ja kohtaamisessa, Lieslehto kertoo.

Osalla Niuvanniemen potilaista sairaus on todella vaikea, ja usein on kokeiltava monenlaista hoitoa, ennen kuin oireita saadaan helpotettua. Tästä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Lieslehto pitää potilastapauksia stimuloivina ja ammatillisesti Suomen mielenkiintoisimpina. – Niuva on päätepysäkki; emme esimerkiksi voi todeta potilaan olevan liian vaikea meille, sillä ei ole olemassa toista paikkaa, jonne voisimme enää täältä lähettää. Tämä tuo työhön haastavuutta.

Työn psyykkinen kuormittavuus tunnistetaan

Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan potilaista osa on ennen hoitoon joutumistaan esimerkiksi vahingoittanut muita. Vaikka tekoja ei tarvitse tai pidä hyväksyä, on tärkeää ymmärtää, että ihminen voi esimerkiksi psykoottisena toimia normatiivisia tapoja tai omaa oikeustajua vastaan. Potilastyö on ajoittain rankkaakin, ja jaksamisen kannalta työnohjaus ja kollegiaalinen ventilointi ovat tärkeitä voimavaroja.

– Vaikka on tehnyt pahoja asioita, ei se tee kenestäkään sellaista, ettei ansaitse hoitoa. Kun ottaa toisten pahaa oloa kannateltavaksi, voi se työpäivän jälkeen joskus tuntua fyysisenä väsymyksenä ja siltä, että takki on aivan tyhjä. Puhuminen on tärkeää, ja tässä työporukan merkitys korostuu. Kollegiaalinen ventilointi on paikoin jopa työnohjausta suuremmassa merkityksessä, Heikkinen pohtii.

Niuvanniemessä töitä voi virka-ajan jälkeen delegoida päivystävälle lääkärille, mutta pääsääntöisesti työt ehtii tehdä päivän aikana. Vaikka töitä ei tarvitse viedä kotiin, on Heikkisen mukaan riittävät resurssit ja työn rajaamisesta huolehtiminen tärkeää oman jaksamisen kannalta. Heikkinen kokee oleellisen tärkeäksi, että työntekijöitä on riittävästi.

– Se poikii hyvää ja vähentää yksilön kuormittumista. Meillä on tosi kiva lääkäriporukka, jossa koetetaan tehdä työt kollegaa kuormittamatta, mutta kyllä saa myös delegoida. Muu elämä ja työ on saatava sovitettua yhteen, sillä täällä ei jaksa, jos ei ole muuta elämää. Varmasti jokaisella on oma juttunsa, millä irrottautuu työstä – ja on hyväkin olla! Itse irrottaudun mökillä ja luonnossa sekä liikunnan avulla.

– Täällä on hirveän hyvä työnohjaus. Se on tärkeää, ja lisäksi koko työyhteisö tukee työssä jaksamista. Kun työtahti on rauhallinen, on se semmoinen hyvä juttu. Palautumisessa auttaa itselläkin liikkuminen: uinti, lenkkeily, kuntosali. Henkilökunnalla on täällä oma sali, ja täällä voi käydä uimassakin, joten hyvät puitteet löytyy urheiluun, kertoo Lieslehto.

Moniammatillisessa työyhteisössä turvallisuus on kaiken keskiössä

Niuvanniemi on moniammatillinen työyhteisö, ja potilaiden hoitosuunnitelmissa on mukana useita ammattiryhmiä. Moniammatillisuus koetaan rikkautena, johon jokainen tuo oman lisänsä. Hoitotyön keskiössä on turvallisuus, jonka osalta jokainen yhteisön jäsen on hyvin koulutettua. Urallaan pääsääntöisesti suljetuilla osastoilla työskennelleen Heikkisen mukaan Niuvanniemessä työn tekeminen on muihin sairaaloihin verrattuna poikkeuksellisen hyvää, sillä työssä korostuvat riskinarviointi ja tilanteiden turvaaminen.

– Hoitajan ja lääkärin välillä on paljon sanatonta viestintää, ja uhkaavassa tilanteessa luottamus puolin ja toisin on tärkeää. Meillä hoitosuhteet ovat pitkiä ja hoitotilanteet vaihtuvat, ja se näkyy vuorovaikutuksessa. Osaston hoitohenkilökunta tekee työstäni turvallisempaa ja helpompaa, ja työhön liittyy yhteinen päämäärä – tämä on niin erilaista työtä verrattuna paikkaan, missä potilaat vaihtuvat alituiseen, Heikkinen kertoo.

– Toisaalla julkisen terveydenhuollon palvelupisteisiin voi tulla kuka tahansa ja missä kunnossa tahansa, eikä paikalla ole välttämättä vartijaakaan, joten tähän verrattuna tilanne on meillä täysin toinen. Moni ehkä mieltää Niuvanniemen vaaralliseksi paikaksi, mutta turvallisuuteen on täällä kiinnitetty niin tarkasti huomiota, etten itse ole koskaan joutunut pelkäämään oman fyysisen koskemattomuuteni puolesta, tähdentää Lieslehto.

Heikkisen mukaan työskentely Niuvanniemessä olisi paljon vaikeampaa ilman moniammatillista työyhteisöä. Moniammatillisuus näkyy jokapäiväisessä arjessa: siinä, miten jokainen tekee sydämellään työtä potilaiden parhaaksi. – Täällä työskentelee sitoutuneita ammattilaisia ja hoidolle ja kohtaamiselle on aikaa. Uskon, että minulle välittyisi juuri tällainen hyvä kohtelu, jos vaikkapa oma omaiseni olisi täällä hoidettavana.

Kenelle lääkärintyö Niuvassa sopii, ja miksi?

Työyhteisössä vallitsee Heikkisen ja Lieslehdon mukaan hyvä yhteishenki, jossa voidaan konsultoida ja palaveerata. Tämä ei tarkoita virkamieskielen pyörittelyä, vaan keskustelu voi olla hyvinkin vapaamuotoista. Potilastyössä tyylejä on monia, ja siinä missä osa lääkäreistä tekee työtä rennommin koko persoonallaan, suosii osa asiallisempaa tyyliä. Työssä pärjäämistä ajatellen ovat Heikkinen ja Lieslehto valmiina listaamaan edellytyksiä tuleville kollegoille.

– Hyvä kollega on tottakai kiinnostunut alasta. Laaja-alaista näkemystä tarvitaan ja avoimuutta hyvin monenlaisille potilastapauksille. Moniammatillisessa työskentelyssä tarvitaan hyviä ryhmätyötaitoja. Tätä varmasti moni miettii, mutta karski ei tarvitse olla, hymähtää Lieslehto.

Myös Heikkinen peräänkuuluttaa luontevuutta sosiaalisissa tilanteissa sekä vuorovaikutustaitoja, sillä työtä tehdään potilaiden parissa ja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. – Avarakatseisuus auttaa täällä ja omien rajojen tunteminen, sillä muuten työ voi olla itselle raskasta. Tietenkään kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta helpottaa omaa olemista, jos uskaltaa selvittää ja kysyä.

Niuvanniemessä uusia kollegoita odottavat Heikkinen ja Lieslehto eivät itse haikaile toisaalle, olkoonkin, ettei aina ei kaikki mene ruusuisesti, ja vaikka työhön mahtuu ajoittain myös hankalia potilastilanteita ja hoitosuhteita. Julkisen puolen työpaikaksi palkkakin on kilpailukykyinen.

– Täällä on vain kiva olla lääkärinä, enkä keksi, missä toisaalla saisin tehdä juuri tällaista työtä! Oikeuspsykiatria on hyvin pieni erikoisala, ja Niuvanniemi on tämän alan suurin yksikkö Suomessa. Olen viihtynyt täällä hyvin ja pidän työstä, työympäristöstä ja työkavereista. Olen vakituisessa virassa, eikä minulla ole aikomustakaan lähteä toisaalle, Heikkinen kertoo. Lieslehto on samoilla linjoilla.

– Täällä on paljon hyvää. Tykkään tästä 1800-luvun miljööstä, jossa tavoittaa vielä ns. vanhaa hyvää aikaa. Täällä esimerkiksi lääkäreillä on omat, rauhalliset työhuoneet, jotka alkavat toisaalla olla jo harvinaisuus monitoimitilojen ja avokonttoreiden yleistyessä. Meillä on myös avustavaa henkilökuntaa, mikä ei ole enää itsestään selvää nykypäivänä. Tämä vapauttaa aikaa potilaille, ja koen, että meillä on aikaa hoitaa potilaita loppuun saakka. Tahti on niin paljon rauhallisempi kuin monessa muussa paikassa.

Tulisitko sinä työkaveriksemme Niuvanniemen oikeuspsykiatriseen sairaalaan?

Olisiko sinusta meille Niuvaan? Oletko motivoitunut työtä kohtaan, arvostatko vakaata työsuhdetta hyvillä eduilla sekä ennen kaikkea: osaatko kohdata ihmisen ihmisenä? Vähästä täällä ei voi hätkähtää ja pitkiä hermojakin tarvitaan, mutta erityisen karski ei tarvitse olla.

Tule meille, jos haluat tehdä vaativaa työtä hyvässä yhteisössä ja hyvillä resursseilla. Nyt tiiviiseen yhteisöömme pääsy on mahdollista, sillä Niuvanniemessä on avoinna tai pian avautumassa useita virkoja ja työsuhteita.

Ilmoitamme avoimet positiot valtion työhakupalvelussa, ja ne ovat nähtävissä sivustolla valtiolle.fi