Laitoshuoltajien uratarina

/ Rekrytointi / Laitoshuoltajien uratarina

“Ylpeydellä olen kertonut olevani laitoshuoltaja Niuvanniemessä”

Niuvanniemen psykiatrisen sairaalan puhdistuspalveluissa tehtävä laitoshuoltajan työ koetaan merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Sairaala tunnetaan vakaana ja turvallisena työpaikkana – työssä viihdytään ja työurat päättyvätkin pääsääntöisesti eläköitymiseen.

Laitoshuoltajan työtä tehdään Niuvanniemessä vakituisissa viroissa, ja määräaikaisia työsuhteita tarjotaan esimerkiksi vuosiloman sijaisuuksiin. Monipuolisuuden lisäksi työ on täällä turvallista ja keskimäärin paremmin palkattua. Niuvanniemeen ja laitoshuoltajan työhön liittyy monia ennakkoluuloja, joita helpotamme tapaamalla kaksi ammattinsa edustajaa, jotka yhteistyössä muun henkilöstön kanssa huolehtivat siitä, että sairaalan pyörät pyörivät.

Laitoshuoltajan toimenkuva on Niuvanniemen sairaalassa hyvin monipuolinen

– Kyllä laitoshuoltajan työ on nykyään sellaista, että lialta itse hyvin suojautuneena pidetään puhtautta yllä modernien menetelmien ja laitteiden avulla. Niuvanniemen sairaalassa laitoshuoltajat työskentelevät moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työn monipuolisuus on monella varmasti pimennossa, sillä välillä meille saapuu hakemuksia, joista paljastuu tietämättömyys. Usein kuvitellaan, että työ on pelkkää siivoamista ja likaista työtä, mutta tämä on itseasiassa aika puhdasta työtä – ja niin paljon muutakin kuin tiloista huolehtimista! Alanvaihtajina meille tullaan usein keittiö- ja puutarhapuolelta, ja on joukossa lähihoitajiakin, kertoo puhdistuspalvelupäällikkö Maarit Lehtola.

Kesätöissä Niuvanniemessä itsekin laitoshuoltajana 2000 aloittanut Lehtola työskenteli vielä toisen työnantajan palveluksessa, kun päätös hakea virkaan Niuvanniemen puhdistuspalveluihin syntyi. – Virka tuntui jo silloin vakaalta, loppuelämän paikalta, ja siltä se tuntuu vieläkin. Koulutusmahdollisuuksia täällä on aina tarjottu työn ohessa, ja sen kautta olen päässyt myös etenemään tehtävissäni, kertoo rivityöntekijästä palveluvastaavan kautta esimieheksi ja puhdistuspalvelupäälliköksi edennyt Lehtola.

Niuvassa kouluttautuminen työn ohessa on mahdollista, ja siihen kannustetaan. Lehtolan lisäksi puhtauspalvelujen toisellakin esihenkilöllä on tausta työssä laitoshuoltajana. Kokemus osastotyöstä auttaa konkreettisesti työn suunnittelussa ja mitoituksessa. Laitoshuollon puolella työt ehtii tehdä kunnolla, sillä työn mitoittamisessa on onnistuttu hyvin. Tehtävän työn määrä suunnitellaan mitoitusohjelmalla, joka laskee työajan neliöiden ja menetelmien mukaan, ja lisäksi kokonaisuudessa huomioidaan muun muassa potilaiden auttamiseen kuluva aika.

– Tämä on ihmisläheistä työtä, jossa pääsee näkemään oman käden jäljen. Lisäksi kiitos tulee potilailta, Lehtola iloitsee.

“Me laitoshuoltajat ollaan osastoilla niitä arjen supersankareita”

Näin kuvailee työtään Tanja Venehsalo, joka toimii laitoshuoltajana yhdellä Niuvanniemen suljetuista osastoista. Venehsalon työ osastolla on tilojen puhtauteen liittyvien töiden lisäksi ruoka- ja vaatehuoltoa sekä potilaiden ohjausta arkipäivän siisteysasioissa kotitöissä ja ruokailutilanteissa. Venehsalo aloitti vakituisessa virassaan parisen vuotta sitten, joten moni työn aloittamiseen liittyvä seikka on tuoreessa muistissa.

Monista muista psykiatrisista laitoksista poiketen Niuvanniemen potilaat eivät koskaan tule sairaalan osastoille “kadulta”, vaan hyvin suunnitellusti. Sairaalassa ja sen osastoilla turvallisuus on mietitty jokaista prosessia ja yksityiskohtaa myöten; laitoshuoltajan työtä ei esimerkiksi koskaan tehdä yksin, sillä lähellä on aina työpari – kollega tai hoitaja. Vaikka työtä tehdään potilaiden parissa ja osaston normaalin päivärytmin puitteissa, eivät laitoshuoltajat joudu myöskään puuttumaan mahdollisiin kärjistyviin tilanteisiin.

– Kyllä täällä on turvassa, ja jos olisin tiennyt, ettei täällä tarvitse pelätä, olisin tullut jo paljon aikaisemmin! Mahdollisissa haastavissa tilanteissa laitoshuoltaja vetäytyy, joten rajoittaa ei tarvitse eikä saakaan. Me laitoshuoltajat olemmekin potilaiden mielestä usein juuri niitä kivoimpia tyyppejä osastoilla, Venehsalo naurahtaa. Työ laitoshuoltajana ei Venesalon mukaan ole fyysisesti raskasta, sillä työvälineet ovat modernit ja nostamista ja kantamista helpotetaan monin eri tavoin.

– Koen, että työtäni arvostetaan. Suljetulla osastolla potilailla on usein vain vähän sosiaalisia kontakteja, joten läsnäoloni on monelle merkityksellistä. Lisäksi näen ohjaustyön arvokkaana, sillä sillä saadaan ylläpidettyä sairaalan ulkopuolella tarvittavia valmiuksia. Potilaille täytyy aina löytyä aikaa, ja mielestäni täällä se on ymmärretty hyvin. Vaikkei hyväksyisikään potilaiden tekoja, on inhimillisyys tärkeää. Se, että on ystävällinen jokaiselle. Nämä kohtaamiset tuottavat hyviä kokemuksia myös itselleni.

“Parasta laitoshuoltajan työssä on, että saa toimia moniammatillisessa ryhmässä”

Niuvanniemi on yhteisö, jonka jäsenten keskuudessa vallitsee Lehtolan ja Venehsalon mukaan yhteisöllinen ilmapiiri. Jos laitoshuoltajia ei olisi, kokonaisuus ei toimisi. Sairaala on oikeastaan kuin vanhanajan pikkukaupunki, jossa kaikki tervehtivät toisiaan ja jäävät juttelemaan. Myös laitoshuoltajien keskuudessa yhteishenki on hyvä.

Lehtolan tapaan myös Venehsalo etsi Niuvanniemestä työpaikkaa, jossa viihtyisi hyvin. Pari vuotta täällä on varmistanut sen, ettei uutta suuntaa uralle tarvitse enää katsella – olkoonkin, että aluksi tänne hakeutuminen mietityttikin. Venesalon mukaan esimerkiksi moniin yksityissektorin paikkoihin verraten työn tekeminen on tehty helpoksi ja myös kokemusta arvostetaan. Työkierto mahdollistaa vaihtelun ja oppimisen, joten yhteen paikkaan ei tarvitse jämähtää.

– Saan täällä tehdä työni kunnolla, enkä usko, että missään on työoloja näin hyvin suunniteltu. Työ on järkevästi mitoitettu, välineet ovat ajan tasalla ja työskentelyn kehittämiseen suhtaudutaan avoimesti valveutuneiden esimiesten taholta. Myös lomaedut ovat paremmat – nyt minulla on vuodessa kokonainen viikko enemmän lomaa. Kun tänne tulin, etsin työtä, jonne voin tulla jäädäkseni. Ylpeydellä olen kertonut olevani laitoshuoltaja Niuvanniemessä, Venehsalo hymyilee.

Tulisitko sinä työkaveriksemme Niuvanniemen psykiatriseen sairaalaan?

Olisiko sinusta meille Niuvaan? Oletko motivoitunut työtä kohtaan, arvostatko vakaata työsuhdetta hyvillä eduilla sekä ennen kaikkea: osaatko kohdata ihmisen ihmisenä?¨

Tulisitko kokemaan, miltä tuntuu tehdä työtä hyvässä yhteisössä ja hyvillä resursseilla? Nyt tiiviiseen yhteisöömme pääsy on mahdollista, sillä meillä Niuvanniemessä on avoinna tai pian avautumassa useita virkoja ja työpaikkoja eläköitymisten myötä. Ilmoitamme avoimet positiot valtion työhakupalvelussa, ja ne ovat nähtävissä sivustolla valtiolle.fi