Sairaanhoitajien uratarina

/ Rekrytointi / Sairaanhoitajien uratarina

Niuvanniemessä pärjäävä sairaanhoitaja on optimistinen realisti

Jos etsit sairaanhoitajana monipuolista ja puhuttelevaa työympäristöä, kannattaa harkita Niuvanniemen oikeuspsykiatrista sairaalaa Kuopiossa, jossa työtä Suomen mielenkiintoisimpien potilastapausten parissa tehdään moniammatillisessa työyhteisössä huumoria unohtamatta. Sairaanhoitajan työstä kertovat apulaisosastonhoitaja Teemu Leivo sekä sairaanhoitaja Elisa Lepistö, joiden tarinat osoittavat, että reittejä Niuvanniemessä tehtävään työhön voi olla monenlaisia.

Poliisit-sarja vakuutti psykiatrisen sairaanhoitajan

Niuvanniemi on oikeuspsykiatrisena sairaalana hyvin poikkeuksellinen työpaikka, jonne myös työskentelemään saatetaan joskus hakeutua jopa kaikkea muuta kuin totutuista lähtökohdista. Näin kävi Niuvanniemessä yhdeksän vuotta sitten psykiatrisena sairaanhoitajana aloittaneelle Elisa Lepistölle, jonka päätöstä lähteä Kuopioon voisi kuvata vähintäänkin epätavalliseksi – heittäytymiskykyä siitä ei ainakaan puutu!

– Asuin tuolloin vielä toisaalla Suomessa ja kaipasin elämääni uutta suuntaa. Katsoin sitten yksi yö Poliisit-sarjaa vähän sillä silmällä, että missäpäin Suomea meno näyttäisi vaikuttavan parhaimmalta, Lepistö kertoo nauraen. – …ja Kuopion poliisit olivat ohjelmassa niin hyviä, että totesin kaupungin vaikuttavan hyvältä paikalta! Niin sitten hain tänne ja Ouluun, ja päätin, että lähden sinne mistä tarjotaan pidempää pätkää. Olin jo suuntautunut psykiatriaan, ja ehkä siinä oli jokin intuitio, kun sitten Kuopio voitti kisan!

Kouluttautuminen työn ohessa on mahdollistanut urakehityksen

Niuvanniemessä 2004 lähihoitajana 18-vuotiaana aloittaneen Teemu Leivon tarina sen sijaan on hieman tavanomaisempi, sillä tätä nykyä apulaisosastonhoitajana toimivan Leivon urakehityksen on mahdollistanut kouluttautuminen työn ohessa. Leivo kertoo kokevansa alan omakseen ja Niuvanniemen niin mielenkiintoiseksi paikaksi, ettei työpaikan vaihtaminen ole konkretisoitunut joitakin hetkittäisiä ajatuksia pidemmälle.

– Olen käynyt monessa paikassa tekemässä muun muassa lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulun harjoitteluja ja monta kertaa miettinyt, haluaisinko vielä lähteä täältä jonnekin. Olen tullut siihen tulokseen, että se on lopulta työhyvinvointiasia, työskentelenkö täällä vai jatkanko toisaalle; täällä on mielenkiintoisia ja puhuttelevia potilaita. Se minut on pitänyt täällä.

Liki kahdenkymmenen vuoden kokemuksellaan Leivo toteaa, että erityistehtävästään huolimatta Niuvanniemi on sairaala muiden joukossa. – Toivoisin, että alalle välittyisi paremmin ymmärrys tästä, sillä turvallisuuskulttuuri täällä on viety niin pitkälle kuin on mahdollista ja henkilöstömitoitus on hyvällä tolalla. Kaikki täällä tapahtuu suunnitellusti, ja moni asia on mielestäni jopa edistyksellistä. Itse en ole koskaan joutunut pelkäämään täällä, Leivo pohtii.

Sairaanhoitajan työssä ei olla taikureita

Moni alalle vihkiytymätön terveydenhuollon ammattilainen – maallikosta puhumattakaan – saattaa mieltää Niuvanniemen sulkeutuneeksi ja syrjäiseksi paikaksi. Näin ei kuitenkaan missään nimessä ole, ja Lepistö ja Leivo toivovatkin, että stigmatisointi alkaisi hiljalleen murtua ihmisten mielissä. Maineestaan huolimatta Niuvanniemi on sairaanhoitajien mielestä hyvin turvallinen työpaikka, joka tukee omalta osaltaan koko maan psykiatrista palvelujärjestelmää ja jossa työskennellään hyvillä resursseilla.

Työ Niuvanniemessä voi kuitenkin toimivista prosesseista ja hyvistä resursseista huolimatta olla ajoittain myös psyykkisesti raskasta, ja työn henkinen taakka saattaa yllättää tänne tulevan. Työympäristönä sairaala ei sovellu lyhytjänteiselle hoitajalle, vaan arjessa on osattava nähdä pienten onnistumisten mukanaan tuomat positiiviset näkökulmat. Vaikka työ onkin vaikuttavaa, asiat eivät muutu käden käänteessä, sillä tänne ohjautuvat potilaat, joita ei voida enää hoitaa muualla tai siirtää toisaalle.

– Meillä hoidetaan tahdostaan riippumatta hoidossa olevia potilaita, joista osa on Suomen vaarallisimpia ihmisiä. Se on hyvä muistaa, ja työn kuormittavuus tulee usein yllätyksenä varsinkin valmistautumattomille opiskelijoille. Itsekin saatan toisella osastolla käydessäni havahtua itselleni vieraampien potilaiden oireiluun, joten kyllä se voi hyvinkin olla tottumattomalle kulttuurishokki. Puhumisen tärkeyttä korostetaankin erityisesti opiskelijoille, muistuttaa Lepistö.

Osastoja Niuvanniemessä on suljetuista avo-osastoihin, ja ero näiden välillä on suuri. Parhaiten työstä koituvan kuormituksen kestää Leivon mukaan realistisen luonteen omaava persoona, jolla on jalat maassa. – Meidän on vain yritettävä löytää ne keinot, joilla mennään hiljalleen eteenpäin. Päivittäisten hoitotapahtumien ja omahoitajakeskustelujen onnistuminen palkitsee…tai jos on vaikka tavannut potilaan joskus suljetummassa päässä sairaalaa, ja sitten myöhemmin tavataan avoimemalla osastolla ja sairaus on hallinnassa.

“Ei missään pääse tekemään näin monipuolista työtä kuin täällä!”

Parhaillaan luottamusmiehenä Niuvanniemessä toimivan Lepistön mukaan sairaanhoitajan työnkuva on täällä valtakunnallisellakin tasolla tarkasteltuna hyvin erityinen. Työ sopii vaihtelevuudenhaluiselle, sillä se on paljon muutakin kuin vaikkapa näyttöpäätetyötä. Työtehtäville on hyvin aikaa, eikä esimerkiksi potilaiden somaattista vointia tarvitse kirjata niin kiireellä kuin monissa muissa sairaaloissa.

– Sairaanhoitajana voin luvata, ettei missään pääse tekemään näin monipuolista työtä. Täällä lääkehoidon lisäksi pääsee mukaan esimerkiksi sairaala-alueen ulkopuoliseen kuntoutukseen, retkille ja vaikkapa hoitamaan lampaita ja kanoja. Mielestäni Niuvanniemi on edistyksellinen sairaala psykiatrisessa hoidossa, ja itse olen ylpeä työstäni täällä. Selkä suorana saan kulkea, hymähtää Lepistö ylpeyttä äänessään.

Niuvanniemessä hoitohenkilökunta pääsee mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään esimerkiksi omia harrastustaitojaan potilasryhmissä. Sairaala-alueella sijaitsee myös työ- ja toimintaterapian yksikkö, jossa työterapian ohjaajina toimivat hoitajat, joilla on jokin tehtävissä tukeva koulutus. Täällä hoitajien erilaisia vahvuuksia on hyödynnetty, ja se nähdään voimavarana.

– Itse olen soittanut bändeissä, ja ollaan pyöritetty potilaille musiikkiryhmiä. Kalassakin on käyty, ja jos hoitajilla on vaikka palomies- tai ensihoitotaustaa, niin tällaisetkin pyritään aina huomioimaan. Työ- ja toimintaterapiassa merkittävässä osassa ovat puuverstas, metallipaja, kudonta, askartelu ja fillarikorjaamo, Leivo selvittää. – Tämä on semmoinen oma pieni maailmansa, ja tänne hienoon miljööseen kuopiolaiset erityisesti kesäisin poikkeavat ostoksille hankkimaan potilaiden terapiatyönä valmistamia tuotteita.

Moniammatillinen työyhteisö on voimavara

Niuvanniemessä työtä tehdään säännöllisen päivätyön lisäksi vuoroissa. Esimerkiksi kolmivuorotyö ei täällä kokonaisuutena juuri poikkea toisaalla tehtävään, mutta kuntapuolesta poiketen öitä täällä valvotaan 4–5 yön sijasta vain kaksi putkeen. – Tutkimukset eivät puolla useiden öiden mittaista valvomista. Lepoaika keventää vuorotyötä ainakin omasta mielestäni, ja sillä on iso merkitys jaksamisen kannalta, kertoo Lepistö.

Leivo taas tekee työssään säännöllistä päivävuoroa ja kertoo, että täällä hoitopuolella saa kaikilla paitsi nuoriso-osastolla tehdä pitkiä vuoroja, jolla sitten saa myös pitkiä vapaita. Moniammatillisen työyhteisön yhteisöllisyys auttaa jaksamaan arjessa, ja tämä näkyy erityisesti siinä mutkattomuudessa, jolla esihenkilöt ja työntekijät lähestyvät toisiaan. Täällä kaikki ovat samassa veneessä matkalla yhteiseen suuntaan.

– Täällä voidaan juoda kahvit kaikkien kanssa ja lähestyä asiassa kuin asiassa, vaikka tietyt asiat toki menevät linjaorganisaatiossa. Arjessa näkyvää hierarkisuutta ei täällä minusta ole, ja uskallan soittaa kaikille lääkäreille, Lepistö naurahtaa ja kertoo täällä aloittaessaan ihmetelleensä tervehtimiskulttuuria, jota ei kaikkialla enää tapaa. – Erityisen hieno asia täällä on suvaitsevaisuus, sillä mitään piirrettä ei meillä katsota kieroon. Me tehdään tiimityötä, ja työyhteisön voimavara on meissä kaikissa. Yhdessä täällä onnistutaan.

– Niuvalaisuus on itselleni loistavia työkavereita, avoimuutta ja toimiva työyhteisö. Asioista pitää mielestäni pystyä puhumaan suoraan, sillä asiathan ne lopulta aina riitelevät. Täällä korostuvat vuorovaikutustaidot, ja jos töissä ollaan, niin pitää pystyä tappelemaan asiasta, Leivo naurahtaa ja tulee tällä heitollaan summanneeksi jotakin olennaisen tärkeää.

Hurtti huumori auttaa jaksamaan

Vaikka työkierto tuo näkemystä ja ymmärrystä hoitotyöhön ja työssä jaksamista tuetaan muun muassa työnohjauksen ja koulutuksen muodossa, on työkavereiden kanssa haastavista tilanteista puhuminen työssä avainasemassa. Yhtä tärkeää – ellei jopa tärkeämpää – on huumori. – Kyllä huumori on täällä keskimäärin olennaisin jaksamista edesauttava asia, ja sen tasosta pitää välillä opiskelijoita jopa varoittaa. Roisi huumori, se on kyllä merkittävin nollaava tekijä! tyrskähtää Lepistö.

Leivoa naurattaa: – Kyllä me uusille työntekijöille ja opiskelijoille sanotaankin, että jos tuntuu, että tämä huumori menee yli, niin tulkaa sanomaan niin yritetään vähän hillitä! Me tehdään tosi tärkeää työtä, ja huumori on merkittävässä osassa myös potilastyössä.

– Näin on! Joskus on tottakai voinut olla todella raskastakin osastolla, mutta kyllä työnteko on täällä ollut usein ihan hauskanpitoa ja hulvatonta sellaista parhaimmillaan! nyökyttelee Lepistö.

Tulisitko sinä Leivon ja Lepistön työkaveriksi Kuopion Niuvanniemeen?

Se on nyt mahdollista, sillä juuri nyt meillä on avoinna sairaanhoitajan viransijaisuus ja paikkoja on avautumassa muun muassa eläköitymisten myötä myös tulevaisuudessa!
Vähästä täällä ei voi hätkähtää ja pitkiä hermojakin tarvitaan, mutta erityisen karski ei tarvitse olla. Tule meille, jos haluat tehdä merkityksellistä työtä moniammatillisessa työyhteisössä ja hyvillä resursseilla. Meillä saat henkilökohtaisen palkanlisän kylkeen myös hyvät edut, kuten Epassin ja henkilökunnan kuntosalin käyttöoikeuden. Lisäksi pääset osallistumaan Niuvan urheiluseura ry:n ja erilaisten liikuntaryhmien toimintaan.

Tarkemmat tiedot löydät linkin takaa sivustolta valtiolle.fi

PS. Olethan huumorintajuinen!