Potilaan tutkimus ja hoito

Etusivu / Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito

Sairaalaan otetaan potilaita joko tutkimusta tai hoitoa varten. Tutkimuksella tarkoitetaan oikeuden määräämää mielentilatutkimusta. Hoitoon määrätyt potilaat tulevat sairaalaan joko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päätöksellä tai sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalan ylilääkärin päätöksellä. Sairaalan johtava lääkäri päättää, milloin potilas voidaan ottaa sairaalaan, joten esimerkiksi THL ei voi päätöksellään aiheuttaa ylipaikkatilanteita. Johtava lääkäri voi myös asian perustellen päättää, että potilasta ei oteta lainkaan sairaalaan, jolloin THL etsii hänelle toisen hoito- tai tutkimuspaikan. Hoidosta, tutkimuksesta ja diagnoosista päättää lääkäri. Vaikka hoito ja tutkimus tässä sairaalassa tavallisesti nojautuvat mielenterveyslain “tahdosta riippumatta” -säädöksiin, pyritään hoito toteuttamaan mahdollisimman pitkälle potilaan kanssa yhteisymmärryksessä.