Potilaan tutkimus ja hoito

/ Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito

Sairaalaan otetaan potilaita joko mielentilatutkimusta tai hoitoa varten. Hoitoon määrätyt potilaat tulevat sairaalaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päätöksellä. Mielenterveyslain mukaiset vaaralliset ja/tai vaikeahoitoset potilaat tulevat hyvinvointialueen lähetteellä sairaalan johtavan lääkärin päätöksellä. Sairaalan johtava lääkäri päättää, milloin potilas tai tutkittava voidaan ottaa sairaalaan, jotta voidaan välttää ylipaikkatilanteet. Johtava lääkäri voi myös asian perustellen päättää, että potilasta ei oteta lainkaan sairaalaan, jolloin THL tai hyvinvointialue etsii hänelle toisen hoito- tai tutkimuspaikan. Hoidosta, tutkimuksesta ja diagnoosista päättää lääkäri. Vaikka hoito ja tutkimus tässä sairaalassa tavallisesti nojautuvat mielenterveyslain “tahdosta riippumatta” -säädöksiin, pyritään hoito toteuttamaan mahdollisimman pitkälle potilaan kanssa yhteisymmärryksessä.