Alaikäisten osasto

/ Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito / Alaikäisten osasto

NEVA – Niuvan­niemen sairaalan erityisen vaikea­hoitoisten ala­ikäisten tutkimus- ja hoito-osasto

Lasten tekemä NEVA-piirros

Yleistä

NEVA-osastolla hoidetaan erityisen vaikeahoitoisia alaikäisiä potilaita, tehdään THL:n määräämiä alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan mielentilatutkimuksen jälkeen hoitoon määrättyjä. Potilaspaikkoja on yhteensä 13. Niuvanniemen sairaalan oikeuspsykiatrisen erityisosaamisen pitkä perinne on yhdistetty osaston moniammatilliseen, vankkaan henkilökuntarakenteeseen. Tämä mahdollistaa alaikäiselle potilaalle vakaat, turvalliset rajat, arkea tukevan ympäristön sekä yksilöllisesti räätälöidyn tutkimuksen ja hoidon. NEVAn potilaiden psyykkinen tila edellyttää usein kunnalliseen lasten- ja nuorisopsykiatriaan verrattuna pidempiä hoitojaksoja. Pidemmän hoidon aikana on mahdollista opetella esimerkiksi pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta. Erilaisten harjoitteiden avulla voi myös kehittää työmuistia ja toiminnanohjausta sekä motorisia valmiuksia.

Hoito

Osastolla potilaalle laaditaan hänen tarpeistaan lähtevä hoitosuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Jokaisen potilaan kanssa järjestetään hoito- ja verkostoneuvotteluja sekä moniammatillisia hoidon suunnittelukokouksia eli tiimejä. Hoitoon sisältyvät säännöllisesti toteutuvat hoitosuhdekeskustelut, tarpeen mukaan arvioitu lääkehoito sekä muut hoitomuodot. Arkea rytmittää jokaisen potilaan yksilöllinen viikko-ohjelma. Työtapamme on pitää aktiivisesti, sovitusti ja säännöllisesti yhteyttä omaisiin myös puhelimitse tapaamisten lisäksi.

Osasto toimii yhteisöllisin periaattein, joten hoitojakson tavoitteisiin sisältyy vastuunoton opettelua ja muiden ihmisten huomioimisen harjoittelua. Potilaiden päivät koostuvat hoidollisista tapaamisista ja tekemisestä sekä yhteisössä olemisesta kuten ulkoilusta ja ryhmätoiminnoista. Osa peruskouluikäisistä potilaista käy arkisin sairaalakoulussa. Viriketoimintana voidaan järjestää retkiä, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, valokuvausta ja teatteria. Sairaalan kaunista luonnonläheistä sijaintia hyödynnetään potilaiden hoidossa. Sairaalalla on oma rantasauna, opastetut ulkoilureitit ja hyvät liikuntatilat.

Impulsiivinen käytös on usein osa tulosyytä. Jokaisen potilaan kanssa mietitään yhdessä omia rauhoittumiskeinoja, joita osastolla harjoitellaan. Kehitämme uusia keinoja toimia paremmin esimerkiksi luomalla potilaille rauhoittavamman ympäristön, panostamalla vuorovaikutukseen ja aktiviteetteihin. Potilaita kuunnellaan kehittämistyössä. Määrätietoisen työn seurauksena olemme saaneet vähennettyä eristämistä sekä sitomiseristystä murto-osaan aiemmasta. Osaston tilojen käyttöä on uudistettu ja kehitetään edelleen. NEVAlla jokaisella on hoitorauha ja yksilöllinen hoito.

Arjen toimintojen ulkopuolella on varattu aikaa, jolloin potilaat voivat käyttää omia mobiililaitteitaan. Potilaita ohjataan turvalliseen sosiaalisen median käyttöön ja tiedonhakuun. Laitteet ja liittymät ovat potilaan vanhempien tai vanhempien edustajien kustannettavia. Tarvittaessa osastolta voidaan lainata kameraton puhelin tai potilaat voivat erikseen sovitusti käyttää osaston tietokonetta.

Potilaan liikkumista osaston ulkopuolella voidaan joutua rajoittamaan mielenterveyslain mukaisin perustein. Rajoituksista päättää aina potilaan voinnin mukaan lääkäri. Sairaala-alueella alaikäiset tarvitsevat aina mukaansa heistä vastaavan aikuisen.

Vierailut ja tavarat osastolla

Henkilökunta arvioi osastolle käyttöön annettavien tavaroiden turvallisuuden. Osastolla on pienet säilytystilat, joten tänne voidaan ottaa vain ajankohtaisesti tarvittavia tavaroita kuten sään- ja vuodenajan mukainen vaatetus tai pienet harrastusvälineet. Koska vierailuja varten on käytössä vain yksi huonetila, toivotaan vierailukerran enimmäiskestoksi 2 tuntia. Jokaisen tulijan vierailusta sovitaan etukäteen ja vierailijoiden on syytä varautua todentamaan henkilöllisyytensä. Alueella suoritetaan pysäköinninvalvontaa, pysäköintiluvan saa osastolta. Potilaan psyykkisen voinnin salliessa voi vierailu toteutua myös sairaala- alueella tai sairaala-alueen ulkopuolella. Vierailut ajoitetaan ennalta sovitusti osaston päivätoiminnan sekä koulutuntien jälkeen. Osastolla on käytössä metallinpaljastin, jonka kautta vierailijat kulkevat. Sairaalalla on vierashuone jota omaiset voivat varata yöpymiseen, aamupalaa voi nauttia ruokalassa aamuisin klo 6.45-7.30 ja lounasta klo 10.30-13.30.

Osastolla ei mielellään käsitellä käteistä rahaa, siksi suosittelemme hankkimaan pankkikortin jolle huoltajat voivat määritellä nostorajan ja he huolehtivat kortin saldosta.

Osastojen esittely

Kuvia osastolta

NEVAn etuovi
Etuovi
Nevan päiväsali, jossa on useita sohvia ja nojatuoleja
Päiväsali
NEVAn vierailutila, jossa on sohva ja nojatuoleja
Vierailutila
NEVA-rauhoittumistila jossa on sininen valaistus, nojatuoli ja pehmoleluja
Rauhoittumistila
NEVA-terapiatila, jossa on nojatuoleja ja pehmoleluja pöydän ympärillä
Terapiatila
Hopsis ja TiTiUu

Hopsis ja TiTiUu