Tuomitsematta jätetyt oikeuspsykiatriset potilaat

/ Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito / Tuomitsematta jätetyt oikeuspsykiatriset potilaat

Tuomitsematta jätetty oikeuspsykiatrinen potilas on henkilö, joka on tehnyt rikoksen (tai rikoksia), ja jonka tuomioistuin on määrännyt mielentilatutkimukseen, jossa hänen on todettu olleen syytteenalaisen teon aikana syyntakeeton (ymmärrystä vailla) sairastamansa mielisairauden vuoksi ja olevan tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeessa (mielenterveyslain 8 §:n 1 momentti). Mielentilatutkimuslausunnon tarkastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja jos se yhtyy lausunnon johtopäätöksiin, se määrää syytetyn tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon (mielenterveyslain 8 § ja 17 § 1 momentti). THL määrää syytetyn hoidon aloitettavaksi sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus (mielenterveyslaki 17 a §). THL lähettää mielentilatutkimuslausunnon ja oman kannanottonsa tuomioistuimeen, joka yhtyessään lausunnon johtopäätöksiin jättää rikoksesta syytetyn teostaan rangaistukseen tuomitsematta syyntakeettomana.

Tuomitsematta jätetylle potilaalle valtion mielisairaalassa annettavan hoidon tarve arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta kuuluu. Tuomitsematta jätettyjä potilaita oli Niuvanniemen sairaalassa vuoden 2022 lopussa 165 (59 % sairaalan potilaista). Vuonna 2022 uloskirjoitettujen tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 5 v 4 kk. Joulukuun lopussa 2022 sairaalassa olleiden tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika 7 v 5 kk.