Tuomitsematta jätetyt

Etusivu / Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito / Tuomitsematta jätetyt

Tuomitsematta jätetyt potilaat

Henkilö on tehnyt rikoksen (tai rikoksia), ja tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilatutkimukseen, jossa syytetyn on todettu olleen syytteenalaisen teon aikana syyntakeeton (ymmärrystä vailla) sairastamansa mielisairauden vuoksi ja olevan tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeessa (mielenterveyslain 8 §:n 1 momentti). Mielentilatutkimuslausunnon tarkastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja jos se yhtyy lausunnon johtopäätöksiin, se määrää syytetyn tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon (mielenterveyslain 8 § ja 17 § 1 momentti). THL määrää syytetyn hoidon aloitettavaksi sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus (mielenterveyslaki 17 a §). THL lähettää mielentilatutkimuslausunnon ja oman kannanottonsa tuomioistuimeen, joka yhtyessään lausunnon johtopäätöksiin jättää rikoksesta syytetyn teostaan rangaistukseen tuomitsematta syyntakeettomana.

Tuomitsematta jätetty potilas on siis henkilö, joka edellä kerrotulla tavalla on määrätty psykiatriseen sairaalahoitoon. Tuomitsematta jätetylle potilaalle valtion mielisairaalassa annettavan hoidon tarve arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta kuuluu. Tuomitsematta jätettyjä potilaita oli Niuvanniemen sairaalassa vuoden 2021 lopussa 155 (64 % sairaalan potilaista). Vuonna 2021 uloskirjoitettujen tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 10 vuotta 9 kuukautta. Joulukuun 2021 lopussa sairaalassa olleiden tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 vuotta 3 kuukautta.