Saavutettavuusseloste

/ Sairaalan toiminta / Saavutettavuusseloste

Niuvanniemen sairaala pyrkii takaamaan niuva.fi -verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti. Laki pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin, joka pyrkii takaamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja.

Lain vaatimustenmukaisuus

Niuva.fi -verkkosivusto täyttää digipalvelulain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset, eli WCAG 2.1 A ja AA -tasojen kriteerit. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan selosteessa kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on laadittu 21.9.2020 ja sen tiedot perustuvat sekä itsearvioon että ulkopuolisen tahon tekemään arviointiin. Sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen käytettiin Siteimprove- ja Webaim.org -työkaluja. Selostetta on päivitetty 25.3.2021 ja 19.10.2021.

Voit ladata tarkemman saavutettavuusselosteen alta.