Tietojen pyytäminen

/ Sairaalan toiminta / Tietojen pyytäminen

Potilasasiakirjojen luovuttaminen voi perustua potilaan kirjalliseen, suulliseen tai asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen tai lakiin.


Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tarkastaa lokitiedot


Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada selvitys omiin tietoihin kohdistuneesta käsittelystä esimerkiksi silloin kun asiakas epäilee tietojensa mahdollista luvatonta käsittelyä.