Tulosohjaus

/ Sairaalan toiminta / Tulosohjaus

Niuvanniemen sairaalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on Niuvanniemen sairaala.

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio, joka sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Valtion talousarvioesitykset

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

PDF-muotoisten asiakirjojen käyttö edellyttää erityistä ohjelmaa, kuten Adobe Acrobat®Reader. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta: 
http://www.adobe.com/fi/

Suunnitelmat

Tulossopimukset

THL:n ja Niuvanniemen sairaalan välinen tulossopimus
Tulossopimus on viraston ja tulosohjaavan viraston välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.


Seurantatiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomusdokumentti sisältää keskeiset tuloksellisuustiedot.


Henkilöstökertomus


Tulossopimusraportti


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia vahvistettuja asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Niuvanniemen sairaalan talousarvioehdotus

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.