Sjukhusteolog

/ Kontakt information / Sjukhusteolog

På Niuvanniemi sjukhus arbetar en sjukhusteolog som betjänar patienterna, de anhöriga och sjukhusets personal. Sjukhusteologen (sjukhussjälavårdaren) är präst inom den evangelisk-lutherska kyrkan och har en specialiseringsutbildning i sjukhusarbete. Sjukhusprästen är expert på etiska frågor och livsåskådningsfrågor som gäller sjukdom och döden. Prästens verksamhet grundar sig på kyrkans grundläggande uppgift samt på kyrkans och hälsovårdens gemensamma beslut och rekommendationer. Hjälparbetet baserar sig på de absolut konfidentiella diskussioner som kan handla om allt som gäller livet och sjukdomen. I diskussionerna respekteras patienternas, de anhörigas och personalens människovärde, religionsfrihet, integritet samt iakttas den tystnadsplikt som föreskrivs i lagstiftningen gällande kyrkan och hälsovården. Sjukhusteologen utför även kyrkliga förrättningar på sjukhusen, såsom gudstjänster, dop, privata bikter, nattvarder, vigslar, minnesstunder och jordfästningar. Dessutom ordnar sjukhusprästen vid behov konfirmationsundervisning på sjukhuset och håller kontakt med representanter för andra religionssamfund.

Sjukhuspräst på Niuvanniemi sjukhus är Anna-Maija Louheranta som man kan kontakta per telefon eller e-post.

På veckosluten når man den jourhavande sjukhusteologen på numret 050 5263 768.

 Sjukhusteologerna på de andra sjukhusen i Kuopio betjänar Niuvanniemi sjukhus under semestrarna. Deras kontaktuppgifter får du genom att ringa växeln på Kuopio universitetssjukhus tel. (017) 173 311.

Mer information om sjukhussjälavård i Finland och i världen finns på adressen http://www.evl.fi.