Avgifter för vårddagar

Etusivu / Sjukhusets verksamhet / Avgifter för vårddagar

Vårddagsavgifter som uppbärs av kommunerna fr.o.m. 1.1.2022

Vård av patient som kräver omedelbar/personlig övervakning685 €/dygn
Vård under den första tiden för en farlig och/eller svårskött patient, 3-12 mån618 €/dygn
Specialavdelningarna385 €/dygn
Långvårdsrehabiliteringsavdelningarna313 €/dygn
Ungdomsavdelningen899 €/dygn
Sinnesunderökningar548 €/dygn