Avgifter för vårddagar

/ Sjukhusets verksamhet / Avgifter för vårddagar

Vårddagsavgifter som uppbärs av kommunerna fr.o.m. 1.1.2023

Vård av patient som kräver omedelbar/personlig övervakning696 €/dygn
Vård under den första tiden för en farlig och/eller svårskött patient, 3-12 mån622 €/dygn
Specialavdelningarna413 €/dygn
Långvårdsrehabiliteringsavdelningarna341 €/dygn
Ungdomsavdelningen930 €/dygn
Sinnesunderökningar588 €/dygn