Myndigheterna som övervakar sjukhusets verksamhet

/ Sjukhusets verksamhet / Undersökning och vård av patienter / Myndigheterna som övervakar sjukhusets verksamhet

Det finns flera myndigheter som övervakar sjukhusets verksamhet. Myndigheternas verksamhet presenteras närmare med hjälp av de nedanstående myndigheternas egna meddelanden. Nedan finns en kort beskrivning:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

 • styr och övervakar både sjukhuset och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • beslutar om sjukhusplatsen för den som tas in för sinnesundersökning
 • bestämmer om att personen, som i sinnesundersökningen konstateras vara i behov av vård oberoende av patientens vilja, skall tas in för vård
 • bestämmer om platsen där sjukhusvården påbörjas för den som skall tas in för vård
 • beslutar om övervakningstiden och avslutande av sjukvård i fråga om s.k. kriminalpatienter
 • behandlar klagomål

Östra Finlands Regionförvaltningsverket

 • styr och övervakar hälsovårdstjänster som sjukhuset producerar
 • följer upp och utvärderar utvecklingen och genomförandet av tjänster, arrangerar utbildningar och ger utlåtanden
 • gör kontrollbesök, behandlar klagomål och meddelanden

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 • övervakar och styr sjukhusets verksamhet med resultatavtalsförfaranden, i resultatavtalet avtalas bl.a. om antalet vård- och undersökningsdagar som produceras årligen och om antalet årsverken av den tillgängliga personalen på sjukhuset
 • gör kontrollbesök, behandlar klagomål och meddelanden

Kuopio förvaltningsdomstol

 • bekräftar beslut om intagning för vård
 • behandlar besvären över beslut om intagning för vård och begränsningar av grundläggande rättigheter på sjukhuset

Riksdagens justitieombudsman

 • övervakar att sjukhuset och dess tjänsteman följer lagen och fullgör sina skyldigheter
 • övervakar att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras
 • behandlar klagomål, gör inspektioner, undersöker saker på eget initiativ

Europeisk kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling

 • undersöker omständigheter och behandling av de personer som är instängda i anstalter genom att göra kontrollbesök
 • ger utlåtanden i form av rekommendationer till Finlands regering
 • finländsk medlem psykiater Veronika Pimenoff

Europadomstolen

 • övervakar uppfyllandet av Europarådets människorättskonvention i medlemsstaterna
 • Den överklagande kan hänvända sig till Europadomstolen efter att ha använt alla nationella rättsskyddsmedel.