Sinnesundersökningspatienterna

/ Sjukhusets verksamhet / Undersökning och vård av patienter / Sinnesundersökningspatienterna

Sinnesundersökningspatienterna kommer till sjukhuset på förordnande av domstolen. Rättsskyddscentralen för hälsovården anvisar den brottsåtalade den anstalt där sinnesundersökningen skall genomföras. Enligt mentalvårdslagen kan undersökningen ta högst två månader. På Niuvanniemi sjukhus genomförs undersökningen i genomsnitt på 53 dygn. En person i sinnesundersökning kan enligt mentalvårdslagen, oberoende av sin vilja, hållas kvar på sjukhuset.

År 2018 genomfördes 45 sinnesundersökningar. På Niuvanniemi sjukhus sköttes samtidigt ca sex sinnesundersökningspatienter per gång under år 2018.

Sinnesundersökningspraxisen i Finland

Tillräknelighetsställningstaganden