Tillräknelighetsställningstaganden

/ Sjukhusets verksamhet / Undersökning och vård av patienter / Tillräknelighetsställningstaganden

I Finland har man under de senaste fem åren genomfört under 200 rättspsykiatriska sinnesundersökningar årligen.

Tabell 1. Antalet sinnesundersökningar i Finland och på Niuvanniemi sjukhus under åren 2005–2008.

ÅrHela landetNiuvanniemi sjukhus
200812645
200712645
200613443
200519758

Övriga undersökningsställen var HUCS psykiatricentrum, Gamla Vasa sjukhus, psykiatriska kliniken vid UUS, psykiatriska kliniken vid TaUS, Psykiatriska sjukhuset för fångar och Kellokoski sjukhus. Kötiden till undersökningar är nu klart mindre än 6 månader och undersökningarna drar sällan ut över den tidsgräns på två månader som man satt för dem. På Niuvanniemi sjukhus är den genomsnittliga undersökningstiden 56 dygn, av vilka väntetiden för Valvira:s beslut är några dygn i genomsnitt. Valvira:s ståndpunkt har under de senaste åren relativt sällan avvikit från de tillräknelighetsställningstaganden som de rättspsykiatriska experterna har presenterat.

Vanligen har det varit fråga om en situation där den som ger utlåtandet bedömer att den undersökta har varit nedsatt tillräknelig och Valvira har ansett att den undersökta har varit tillräknelig (tabell 2).

Tabell 2. Tillräknelighetsställningstaganden av läkare som genomfört sinnesundersökningar och av rättskyddscentralen för hälsovården under åren 2004–2008.

Tid för upprättande av utlåtande om sinnestillstånd och deras antalDen undersökande läkarens till­räknelighets­ställnings­stadgandeTEO:s till­räknelighets­­ställnings­tagande
n%n%n%
2004FF10261,4510663,86
n=166SFF3521,13018,07
 SF2917,453018,07
 
2005FF12061,2312664,28
n=196SFF4120,923517,86
 SF3517,853517,86
 
2006FF8462,688563,43
n=134SFF2014,921914,17
 SF2820,92820,9
 FF+SFF10,7510,75
 FF+SF10,7510,75
      
2007FF6853,97055,5
n=126SFF2116,71915,1
 SF3527,83527,8
 FF+SFF10,810,8
 FF+SF10,810,8
      
2008FF7761,17861,9
n=126SFF2015,91915,1
 SF29232923


FB = i förståndets fulla brukFF= Har förståndets fulla bruk
AFB = i avsaknad av förståndets fulla brukSFF = Saknar förståndets fulla bruk
UB = i avsaknad av förståndets brukSF = Saknar förståndets bruk