Undervisning och forskning

/ Undervisning och forskning

Östra Finlands universitets rättspsykiatriska klinik

Tiihonen Jari
Professor
t. +358 50 3418 363

Räsänen Aija
Secretär
t. +358 295 242 222

Koskela Tarja
Forskning secretär
t. +358 295 242 220

Niuvanniemi sjukhus fungerar som Östra Finlands universitets rättspsykiatriska klinik vars uppgift är att ta hand om grund- och fortbildning samt kompletterande utbildning inom rättspsykiatri samt om hälsovetenskaplig forskning.

I Finland har man exceptionellt goda möjligheter att genomföra en rättspsykiatrisk undersökning tack vare den täckande statistikföringspraxisen. Med epidemiologiska metoder är det möjligt att utreda hur långt olika mentala störningar berör våldsamt eller kriminellt beteende. På basen av ovan nämnda resultat kan man undersöka olika förändringar som har att göra med olika störningar bl.a. med tomografiska metoder, och på basen av dessa resultat strävar man i sin tur efter specifik vård t.ex. med hjälp av farmakologiska medel.

Vi utreda hur eftervården för de rättspsykiatriska patienter som har överflyttats till öppenvård påverkar möjligheten att begå nya brott. Samtidigt utreds flera möjliga riskfaktorer som utsätter för våldsamt uppförande. På kliniken pågår och planeras klinisk farmakologisk vårdforskning.

Från den rättspsykiatriska specialläkarutbildningen utexamineras i genomsnitt en rättspsykiater årligen.