Avdelningarna

/ Vårdarbete och patienombud / Avdelningarna

Niuvanniemi sjukhus har 12 vuxenavdelningar och en ungdomsavdelning som grundades år 2004.  Totalt har Niuvanniemi sjukhus 297 bäddplatser. Åtta av avdelningarna är avdelningar för män, fyra är blandade avdelningar och en är en avdelning för kvinnor och en är för minderåriga.

På vuxenavdelningar finns det 0,67 – 1,53 vårdpersoner/bäddplats, beroende på typen av patienter. På ungdomsavdelningen finns det 3,17 vårdpersoner/bäddplats. Den multiprofessionella personalen på avdelningarna består bland annat av en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, mentalsjukskötare, en avdelningssekreterare, anstaltsskötare, läkare, en psykolog, en socialarbetare, en överskötare och en ergoterapeut. Dessutom samarbetar avdelningarna intensivt med arbets- och ergoterapin, fysioterapin, idrottsinstruktören samt med övriga enheter för stödtjänster.