Besöken

/ Vårdarbete och patienombud / Besöken

  • Med läkarens tillstånd, patientspecifikt övervägande.  Man skall komma överens om det praktiska genomförandet med läkaren och personalen
  • Sker under övervakning, under tiden mellan kl 8.00–14.30
  • Besökstiden huvudsakligen 1 timme per gång
  • Vanligtvis högst två besökare och huvudsakligen endast de närmast anhöriga
  • Fysisk kontakt (handskakning, att ta barn i famnen, kramande eller motsv.) mellan besökare och patienten kan begränsas
  • Om besökarna lämnar pengar antecknas det i kantinens räkenskapsbok
  • Besökarna underrättas om sjukhusets praxis för de paket som besökarna har med sig eller skickar till patienterna
  • De anhöriga kan använda sjukhusets gästrum som kan hyras under besöket mot en dygnsavgift på 15 euro.  Det finns en parkeringsplats med värmestolpe som besökarna kan använda på vintern. Det är möjligt att äta på sjukhuset under besöket
  • På sjukhuset finns en kantin som upprätthålls av Potilaiden tuki ry. I kantinen kan man köpa presenter eller dricka kaffe. Kantinen är öppen på vardagar kl. 8.00–15.30