Friluftsliv och motion

/ Vårdarbete och patienombud / Friluftsliv och motion

Patienten har rätt till minst en timmes motion utomhus per dag om hans/hennes hälsotillstånd inte hindar det. På de mer slutna avdelningarna sker motionen på gården under vårdpersonalens övervakning.

Sjukhuset har mångsidiga lokaler och utrustning för inomhusidrott. I gymnastiksalen kan man spela olika lagspel och den välutrustade motionssalen erbjuder möjligheter att sköta den fysiska konditionen. Det är möjligt att motionera utomhus bland annat på sjukhusets fotbolls- och tennisplaner samt på minigolfbanan. En idrottsinstruktör koordinerar sjukhusets motionsterapi som innehåller de olika motionsformer och ergoterapier som årstidsväxlingarna och Östra Finlands varierande terräng och rikligheten av vattendrag möjliggör.