Läkemedelsvården

/ Vårdarbete och patienombud / Vårdmetoderna / Läkemedelsvården

I läkemedelsvården tillämpas Gängse vård-rekommendationer i mån av möjlighet. Största delen av patienterna lider av schizofreni, som medför övriga faktorer som bör tas i beaktande vid läkemedelsvården, såsom missbruksproblem, brist på aggressionshantering samt känslighet för läkemedlens biverkningar. I läkemedelsvården tillämpas god medicinsk praxis och läkemedelsvalen avgörs individuellt, med hänsyn till respons, nackdelar och fördelar. Vanligtvis är en adekvat medicinering en förutsättning för användning av interaktiva vårdmetoder.