Terapirelationsarbetet

/ Vårdarbete och patienombud / Vårdmetoderna / Terapirelationsarbetet

Varje patient har en personlig skötare med vilken patienten regelbundet för terapirelationsdiskussioner. Den hjälpande interaktionen, vars utgångspunkter är patientens individuella vårdbehov och skötarens professionella och terapeutiska interaktionskunskaper, är en viktig och central faktor i den rättspsykiatriska vården. I denna interaktion betonas de psykoterapeutiska elementen med hjälp av vilka patienten bl.a. kan känna igen, behandla samt kontrollera sitt aggressiva och våldsamma beteende. Terapirelationerna räcker ofta flera år, därför är arbetshandledning en viktig stödform.