Sairaalateologi

/ Yhteystiedot / Sairaalateologi

Niuvanniemen sairaalassa työskentelee sairaalateologi, joka palvelee potilaita, omaisia ja sairaalan henkilökuntaa. Sairaalateologi (sairaalasielunhoitaja) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, jolla on sairaalatyön erikoistumiskoulutus. Sairaalapappi on sairauden ja kuoleman herättämien eettisten ja elämänkatsomuksellisten kysymysten asiantuntija, jonka toiminta perustuu kirkon perustehtävään ja kirkon sekä terveydenhuollon yhteisiin päätöksiin ja suosituksiin. Auttamistyö rakentuu ehdottomaan luottamuksellisten keskustelujen pohjalle, jossa voidaan käsitellä kaikkea elämään ja sairauteen liittyviä asioita. Keskusteluissa kunnioitetaan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan ihmisarvoa, uskonnonvapautta, koskemattomuutta sekä noudatetaan kirkon ja terveydenhuollon lainsäädännössä määrättyä salassapitovelvollisuutta. Sairaalateologi suorittaa sairaaloissa myös kirkollisia toimituksia, joita ovat jumalanpalvelukset, kasteet, yksityiset ripit, ehtoolliset, avioliittoon vihkimiset, saattohartaudet ja hautaan siunaamiset. Lisäksi sairaalapappi järjestää tarvittaessa sairaalarippikouluja sekä pitää yhteyttä muiden uskontokuntien edustajiin.

Niuvanniemen sairaalateologina toimii Annamaija Louheranta. Hänet tavoittaa puhelimitse 0295 242 578.

Viikonloppuisin päivystävän sairaalateologin tavoittaa numerosta 050 5263 768.

Lomien aikana Niuvanniemen sairaalaa palvelevat toiset Kuopion sairaaloiden sairaalateologit, joiden yhteystiedot saat soittamalla Kuopion yliopistollisen sairaalan vaihteeseen p. (017) 173 311 tai katsomalla seuraavista linkeistä: http://www.kuopionseurakunnat.fi/sairaalasielunho tai http://www.kuopionsairaalasielunhoito.net.

Lisää tietoa sairaalasielunhoidosta Suomessa ja maailmalla löydät linkistä http://www.evl.fi.