Kollektivterapi

/ Vårdarbete och patienombud / Vårdmetoderna / Kollektivterapi

Kollektiviteten och gruppaktiviteterna är en central del i vården av en rättspsykiatrisk patient. I kollektivterapin används kollektivet medvetet för att förverkliga vård- och rehabiliteringsmål. Målet för terapikollektivet är att fungera som en ”behållare” för patienternas erfarenheter. De regelbundna kollektivmötena som man håller en till två gånger i veckan och olika uppgifter som har med de dagliga aktiviteterna att göra, t.ex. att hålla den egna närmiljön och avdelningens allmänna utrymmen rena och snygga, formar den centrala ramen för förverkligandet av kollektivterapin på Niuvanniemi sjukhus. Under kollektivmötena diskuterar man aktuella händelser och stämningar inom kollektivet, planerar avdelningens aktiviteter och arrangerar inledningsmöten om för patienten viktiga teman, t.ex. läkemedelsvård och våldsamhet. De små grupper som blivit tilldelade uppgifter på avdelningen, sköter under sin tur dessa uppgifter. När man stöder patientens friska beteende, avtar det störande beteendet och patienterna lär sig nya sociala verksamhetsmodeller som är bättre än de tidigare. På avdelningen för rehabiliterande vård utvecklar man kollektivterapin genom att undersöka kollektivterapimötenas innehåll och atmosfär.