Hoitosuhdetyöskentely

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Hoitomenetelmät / Hoitosuhdetyöskentely

Jokaisella potilaalla on henkilökohtainen hoitaja, jonka kanssa potilas käy säännöllisesti hoitosuhdekeskusteluja. Auttava vuorovaikutus, jonka lähtökohtia ovat potilaan yksilölliset hoidon tarpeet ja hoitajan ammatilliset ja terapeuttiset vuorovaikutustaidot, on tärkeä ja keskeinen tekijä oikeuspsykiatrisessa hoidossa. Tässä vuorovaikutuksessa korostuvat psykoterapeuttiset elementit, joiden avulla potilasta autetaan muun muassa tunnistamaan, käsittelemään sekä hallitsemaan aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistään. Hoitosuhteet kestävät usein vuosia, joten työnohjaus on tärkeä tukimuoto.