Niuvanniemen valtakunnallinen poliklinikka

/ Sairaalan toiminta / Potilaan tutkimus ja hoito / Niuvanniemen valtakunnallinen poliklinikka

Osana erityisen haavoittuvassa asemassa olevan potilaskunnan hoidon turvaamista ja kansalaisten turvallisuuden ylläpitoa Niuvanniemen sairaalaan on perustettu valtakunnallinen etä- ja läsnäolopalveluja tarjoava poliklinikka. Poliklinikan tavoitteina on yhteiskuntaan sopeutumisen vahvistaminen, väkivaltakäyttäytymisen ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy, sekä viranomaisyhteistyö, neuvonta ja konsultaatio erityisesti psykiatriseen oireiluun ja väkivaltakäyttäytymiseen liittyen.

Toimintaperiaatteet: Poliklinikka mahdollistaa erilaisten toimenpiteiden oikea-aikaisen kohdistamisen aikuisille ja alaikäisille potilaille riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Poliklinikka tarjoaa muun muassa 1) viranomais- tai sidosryhmäyhteistyötä sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaa hoitotyötä potilaiden kanssa esimerkiksi huolta aiheuttavien henkilöiden riskiarvioinnin, psykiatrisen diagnostiikan ja asianmukaisten palveluiden löytämiseksi, 2) supportiivista, työnohjauksellista ja koulutuksellista asiantuntijatukea tilanteissa, joissa hyvinvointialueiden palveluiden piiriin siirtyvällä potilaalla esiintyy väkivaltakäyttäytymistä tai sen uhkaa, 3) konsultaatiopalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sekä kolmannen sektorin toimijoille tilanteissa, joissa potilaan hoitoon tai psyykkiseen oirehdintaan liittyy väkivaltakäyttäytymistä tai sen uhkaa, 4) riskikäyttäytymiseen liittyvien taustatekijöiden vähentämistä potilaiden toimintakyvyn eri osa-alueita kuntouttamalla, 5) viranomaisyhteistyötä potilaiden riskiarvioinnissa, psykiatrisen diagnostiikan tarkentamisessa ja jatkokuntoutussuosituksissa.

Asumispalveluyksiköille poliklinikka tarjoaa muun muassa työnohjauksellista, koulutuksellista tai hoidollista tukea esimerkiksi lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan säännöllisillä tapaamisilla, joiden yhteydessä voidaan potilaan suostumuksella arvioida myös hänen ajankohtaista vointiaan ja hoidon tarvettaan.

Potilaan nimellä tapahtuvaan konsultaatioon suositellaan liitettäväksi selkeä kysymyksenasettelu, ne asiakirjatiedot, jotka on lakisääteisesti mahdollista toimittaa, potilaan kokonaistilanteessa mukana olevien välttämättömien sidosryhmien yhteystiedot tarpeen mukaan, ja potilaan suostumus hänen asioidensa käsittelyyn eri verkostoryhmien edustajien kanssa.

Poliklinikka yhdistää riskitietoisen ja terapeuttisen lähestymistavan potilaskontaktin tai viranomaiskonsultaation kaikissa vaiheissa. Toiminta perustuu luottamukselliseen ja kunnioittavaan vuorovaikutustyöhön vaikeasti oireilevan potilaan kokonaisuuteen liittyen. Poliklinikka tarjoaa läsnäolona tai etäyhteydellä annettavaa palvelua, ja tarpeen mukaan poliklinikalta voidaan jalkautua myös potilaan kotiin.

Palvelutarjonta: Poliklinikka antaa muun muassa konsultaatiotukea eri viranomaisille, riskiarvioita sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmia potilaiden kokonaistilanteesta, supportiivista ja koulutuksellista tukea eri organisaatioille esimerkiksi väkivaltakäyttäytymisen kuntouttamisessa tai erilaisten psykiatristen häiriöiden tunnistamisessa ja kohtaamisessa, sekä koulutuksellisia webinaareja eri teemoista.

Konsultaation aiheet ja tarpeet pähkinänkuoressa: Jos ilmenee (tai epäillään) väkivaltakäyttäytymistä ja 1) epäselvää psykiatrista oirehdintaa, 2) monimutkaista psykiatrista oirehdintaa, 3) ns. pyöröovi-ilmiötä ja hyvinvointialueiden palvelutarjonnan haasteita (esimerkiksi tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit eivät täyty, potilas ei kiinnity tavanomaisten psykiatristen palveluiden piiriin tai hoitoa on haasteellista järjestää oikea-aikaisesti ja/tai pitkäkestoisesti ja hoitoon tarvitaan erityisosaamista). Niuvanniemen valtakunnallista poliklinikkaa voi konsultoida myös vaikea-asteisten tai monimutkaisten lähisuhdeväkivaltaan taipuvaisten ja psykiatrisesti oireilevien henkilöiden kohdalla muiden kohdennetun väkivallan muotojen ja huolta aiheuttavien henkilöiden psykiatrisen oirehdinnan lisäksi.

Yhteystiedot: Lisätietoja antaa oikeuspsykiatri Aissa Bah (puh. 029 5242 014 tai 050 348 5140, aissa.bah@niuva.fi). Kaikki aikuisten lähetteet, sekä kohdennettuun väkivaltaan liittyvät huolta aiheuttavien alaikäisten lähetteet pyydetään lähettämään turvasähköpostilla osoitteeseen aissa.bah@niuva.fi. Vaikeahoitoisten alaikäisten lähetteet pyydetään lähettämään turvasähköpostilla osoitteeseen liisa.eloranta@niuva.fi.