Yhteisöhoito

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Hoitomenetelmät / Yhteisöhoito

Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminnat ovat keskeinen osa oikeuspsykiatrisen potilaan hoitoa. Yhteisöhoidossa yhteisöä käytetään tietoisesti hoidollisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Hoitoyhteisön tavoitteena on toimia “säiliönä” potilaiden kokemuksille. Säännölliset yhdestä kahteen kertaan viikossa toteutettavat yhteisökokoukset ja erilaiset jokapäiväisiin toimintoihin liittyvät tehtävät, kuten esimerkiksi oman lähiympäristön ja osaston yhteisten tilojen siisteydestä huolehtiminen muodostavat keskeisen kehikon yhteisöhoidon toteuttamiselle Niuvanniemen sairaalassa. Yhteisökokouksissa keskustellaan yhteisön ajankohtaisista tapahtumista ja tunnelmista, suunnitellaan osaston toimintoja ja järjestetään alustuskokouksia potilaille tärkeistä aiheista, esimerkiksi lääkehoidosta ja väkivaltaisuudesta. Osaston tehtäviä varten jaetut pienryhmät huolehtivat vuorollaan niille annetuista tehtävistä. Kun tuetaan potilaan tervettä käyttäytymistä, häiriökäyttäytyminen vähenee ja potilaat oppivat uusia aikaisempaa parempia sosiaalisia toimintamalleja.