Lääkehoito

/ Hoitotyö ja potilasasiavastaava / Hoitomenetelmät / Lääkehoito

Lääkehoidossa noudatetaan ‘käypä hoito’-suosituksia mahdollisuuksien mukaan. Valtaosa potilaista sairastaa skitsofreniaa, johon liittyy muita lääkehoidon tarvetta muotoilevia tekijöitä, kuten päihdeongelmat, aggression hallinnan puute sekä alttius lääkkeiden haitoille. Lääkehoidossa sovelletaan yleisen hyvän hoitokäytännön periaatteita ja lääkevalinnat ratkaistaan yksilöllisesti, vaste, haitat ja hyödyt huomioon ottaen. Usimmiten asianmukainen lääkitys on edellytys vuorovaikutuksellisten hoitomenetelmien käytölle.