Niuvanniemi työpaikkana

/ Rekrytointi / Niuvanniemi työpaikkana

Moottori jyskyttää tasaisesti Kallaveden auringonkilossa välkehtivää sinipintaa. Luonto hymyilee kesäistä hymyään. Saaret sukeltavat pehmeänvihreinä möttösinä vedestä. Tuossa on neitseellinen koivikkoniemi, tuossa idyllinen, hiekkarantainen lahdenpoukama, tässä kapea, kimmeltävä salmi. Ja kauempana edessä kohoaa viimein valkea taloyhdyskunta suuren, kauniin puistikon ympäröimänä.

Astelemme Niuvanniemen mielisairaalan puistopolkua. Vanha, rehevä puisto on kuin palanen koskematonta luontoa. On vaikea kuvitella, että sen lehtevät suojat kätkevät sisäänsä kummallisen, pimeän maailman. Jostakin kantautuvat oudot, peloittavat äänet ja huudot muistuttavat kuitenkin, että ollaan muualla kuin lumotun linnan puistossa.

Helsingin Sanomat Viikkoliite 12.9.1937 / Pimeä maailma paratiisillisen puiston keskellä – Kierros Niuvanniemen mielisairaalassa

Niuvanniemen sairaala – vaativaa työtä hyvillä resursseilla

Lukiessa Helsingin Sanomien toimittajan reportaasia 85 vuoden takaa silloisesta Niuvanniemen mielisairaalasta on helppo ymmärtää, miksi mieleltään sairastuneiden parissa laitoksissa tehtävään tärkeään työhön liittyvät stigmat ja ennakkoluulot istuvat osin tiukasti vielä näin vuosikymmentenkin jälkeen. Historian painolasti tunnistetaan tänäkin päivänä 1885 perustetussa Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, joka 138. toimintavuotenaan on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva psykiatrinen sairaala.

– Toisinaan Niuvanniemessä tehtävän työn haasteellisuutta kavahdetaan, ja terveydenhuollon ammattilaiset saattavat ajatella, että meille töihin päästäkseen täytyy olla jotain aivan erityistä – mutta kyllä meillä täällä Niuvassa käy töissä ihan tavallisia ihmisiä, hymähtää sairaalan johtava ylihoitaja Aila Vokkolainen.

Aivan Kuopion – hyvän elämän pääkaupungin – keskustan läheisyydessä sijaitsevassa, idyllisen ja vehreän laakson ympäröimässä sairaalassa työskentelee vuosittain vajaa 700 ammattilaista. Historiallisesta miljööstään ja valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstään tunnettu Niuvanniemi on haluttu työ- ja harjoittelupaikka kunnianhimoisille ammattilaisille ja sellaiseksi tähtääville. Eläköitymisten myötä Niuvassa on tällä hetkellä varsin paljon rekrytointitarpeita.

Hoito vaikuttaa vakavia psykososiaalisia kärsimyksiä ja rikoksia ehkäisevästi

Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa tuotetaan erityistason hoitoa, asiantuntijapalveluita ja mielentilatutkimuksia. Sairaala tuottaa tiiviissä yhteistyössä muiden psykiatristen yksiköiden ja mielenterveystyön toimijoiden kanssa hoitopalveluja osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää, ja se toimii maailmanlaajuisesti tunnettuna Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana. Oikeuspsykiatrisen hoidon kehittäminen, tutkimus ja asiantuntijuuden ylläpito sekä oikeuspsykiatrian alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutus kuuluvat sairaalan tehtäviin.

Niuvanniemen potilaat on kaikki määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon; enemmistö on oikeuspsykiatrisia potilaita, ja lisäksi sairaalassa hoidetaan sairaanhoitopiirien lähetteillä potilaita, joiden hoito on osoittautunut erityisen haasteelliseksi tai vaaralliseksi. Jonot tänne ovat pitkät, ja kysyntä sekä alaikäisten että aikuisten osastopaikoille on valtava. Jonojen tapaan myös hoitojaksot ja kuntoutusajat ovat pitkiä, sillä potilaita ei kotiututeta ennenaikaisesti. Täällä potilaiden vaihtuvuus on pientä ja jokaiselle etsitään paras mahdollinen, yksilöllinen hoito.

Vaikka työ Niuvanniemessä on vaativaa ja rankkaakin, tehdään sitä hyvillä resursseilla hyvässä ja kunnianhimoisessa työyhteisössä. Toiminta ja toimintojen kehittäminen tapahtuu potilaslähtöisesti, ja potilaat osallistuvat osin oman hoitonsa suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon. Kaiken toiminnan perustana on ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus. Oikeuspsykiatrinen hoito vaikuttaa vakavia psykososiaalisia kärsimyksiä ja rikoksia ehkäisevästi. Asiat tehdään täällä oikein, ja myös valvovat viranomaiset antavat työn tuloksellisuudesta hyvää palautetta.

Moniammatillisessa asiantuntijaorganisaatiossa onnistutaan yhdessä

Niuvanniemi on nykyaikainen ja moniammatillinen asiantuntijaorganisaatio, jossa työn tuloksellisuus syntyy tutkimusnäyttöön perustuvasta vaikuttavasta hoidosta, taloudellisista ja sujuvista hoitoprosesseista sekä henkilöstön korkeatasoisesta moniammatillisesta osaamisesta ja motivaatiosta. Täällä pääsee tekemään tiedettä, ja toimintaa kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti, jotta eri hoitomuotojen toimivuudessa ja kehityksessä pysytään ajan tasalla.

Niuvanniemessä keskeisiä toimintaa linjaavia näkökulmia ovat erityisesti ihmis- ja perusoikeuskysymykset, sillä täällä näiden yksilölle suomaa vapautta joudutaan usein rajoittamaan vastentahtoisesti. Tästä huolimatta työssä toimitaan potilaslähtöisesti inhimilliset olosuhteet tarjoten toimintaa ohjaavien lakien, asetusten ja sääntöjen puitteissa. Potilaiden hoidossa onnistutaan yhdessä ja pääsääntöisesti siten, että oireet lievittyvät ja sairauteen liittyvä väkivallan riski vähenee oleellisesti tai jopa poistuu kokonaan.

– Työssä kiitollisuutta herättää erityisesti se, että pääsee auttamaan potilaita ja todistamaan paranemisprosesseja, joiden myötä toimintakyky hiljalleen palautuu. Haluamme täällä tarjota jokaiselle mahdollisuuden ja työkalut hyvään elämään lähtökohdista huolimatta. Täällä täytyy osata suhtautua työhön realistisesti, mutta optimisti saa kyllä olla – ja pitääkin! summaa Kari Ojala, Niuvanniemen johtava lääkäri.

Turvallinen työympäristö lisää henkilökunnan hyvinvointia

Turvallinen työympäristö on keskeinen henkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista tukeva tekijä, ja sairaalan turvallisuuskulttuuri saakin kiitosta myös valvontaviranomaisten taholta. Niuvanniemessä työntekijöiden halutaan voivan hyvin rankasta työstä huolimatta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Erityisenä vetovoimatekijänä monelle toimii käytettävissä olevat resurssit, sillä täällä työhön ja potilaille on aikaa. Työtyytyväisyyskyselyitä on teetetty vuosia, ja tuloksissa osutaan valtion keskiarvoon. Niuvanniemi tunnetaan hyvänä ja varmana työpaikkana, jossa palvelussuhde-edut ovat varsin vertailukelpoisia.

Suomen vanhimmassa yhä toiminnassa olevassa psykiatrisessa sairaalassa työhön oppiminen sekä työn sisäistäminen ja sen kehittäminen vaativat pitkäjänteisyyttä, jossa tuetaan muun muassa koulutusmahdollisuuksin sekä senioriohjauksen ja kollegiaalisen tuen avulla. Yhtäältä täällä päätöksentekoprosessit tapahtuvat ohjeistusten mukaisesti, mutta toisaalta myös kollegan antamaa toista mielipidettä arvostetaan. Tiivistä työyhteisöä leimaa yhteisöllisyys ja rento vuorovaikutus.

– Yhdessä kokoonnumme oman keittiömme ruokalaan, jossa tarjolla on paikan päällä valmistettua ruokaa edulliseen hintaan aina aamupalasta yöateriaan. Ruokaillessa keskusteluyhteys on helppo synnyttää kaikkien kanssa, koska tunnemme toisemme niin hyvin. Vapaasti puhumme niin työstä kuin työn ohikin, valottaa Ojala ja kertoo, että suosittu työntekijöiden kohtaamispaikka on myös maksuton kuntosali.

Olisiko sinusta meille Niuvaan?

Haluaisitko tulla kokemaan, miltä tuntuu tehdä vaativaa työtä hyvässä yhteisössä? Niuvanniemen yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle rakentuvassa työyhteisössä on vähäinen vaihtuvuus, ja työn jatkuvuutta todentaa erityisesti se, että täältä poistutaan pääsääntöisesti eläköitymisten kautta – tuotannollis-taloudellisista syistä näin ei ole tapahtunut kertaakaan!

Nyt tiiviiseen yhteisöömme pääsy on mahdollista, sillä meillä Niuvanniemessä on avoinna tai pian avautumassa useita virkoja ja työpaikkoja eläköitymisten myötä. Ilmoitamme avoimet positiot valtion työhakupalvelussa, ja ne ovat nähtävissä sivustolla valtiolle.fi